Medisch Incassobureau Breda

Over ons:
Medicas medische incasso heeft de ervaring in het efficiënt en snel incasseren van vorderingen, om de debiteurenstand laag te houden. Medicas heeft een succesvolle wijze van handelen, waarbij we trachten de verhouding met uw afnemers niet te verstoren:

  1. Medicas maant de debiteur schriftelijk en telefonisch tot het direct betalen van de openstaande facturen.
  2. Medicas rekent hiervoor geen dossierkosten of provisie over de hoofdsom, zelfs niet bij de incasso van eventuele lage factuurbedragen. De incassokosten komen voor rekening van de debiteur.
  3. Medicas heeft een voordelig abonnement waarbij onbeperkt vorderingen ingestuurd kunnen worden, zelfs openstaande ‘oude’ nota’s, zonder extra kosten en ongeacht de hoogte van het factuurbedrag.
  4. Medicas stroomlijnt de controle over uw debiteurenstand en neemt het gehele traject van aanmaning tot eventuele gerechtelijke procedure over.

Een groot aantal tandartsen, huisartsen, apotheken, psychologen, verloskundigen, dierenartsen, fysiotherapeuten en andere (para)medici kent de voordelen van werken met Medicas medisch incassobureau. Door met Medicas te werken kunnen zij zich volledig concentreren op de feitelijke werkzaamheden in de onderneming waarmee u geld verdient. Medicas zorgt ervoor dat hun facturen snel betaald worden.