Zorgverzekering met onbeperkt fysiotherapie schaars én duur

Het afsluiten van een zorgverzekering met een vergoeding voor onbeperkt fysiotherapie wordt anno 2018 steeds moeilijker. Dat komt omdat er nog maar weinig verzekeraars zijn die een dergelijk hoge dekking aanbieden. En als dit dan wel gebeurt, dan is dat vaak tegen een zeer hoge verzekeringspremie of pas als de verzekerde een uitgebreide medische selectieprocedure heeft doorlopen, die in de praktijk meestal resulteert in een afwijzing voor de zorgpolis.

Een uitgebreide aanvullende verzekering met fysiotherapie is van groot belang voor mensen met een aandoening in de spieren/gewrichten. Denk hierbij aan reuma, artrose en jicht.

Maar bij welke verzekeraar kan men nog wel terecht voor onbeperkt fysiotherapie in 2018?

Wijzigingen

Allereerst zijn er ten opzichte van 2017 een aantal wijzigingen in het aanbod aanvullende zorgverzekeringen met onbeperkte fysiotherapie:

  • Nog maar 7 van de ruim 40 verzekeraars bieden in 2018 een aanvullende zorgpolis aan met dekking voor een onbeperkt aantal behandelingen fysiotherapie. Dat is er 1 minder dan in 2017: Avéro Achmea heeft zijn dekking voor onbeperkte fysiotherapie (in het excellent pakket) aangepast naar maximaal 40 behandelingen.
  • Van de 7 verzekeraars die fysiotherapie onbeperkt vergoeden, hanteren 3 van deze verzekeraars een medische selectieprocedure. Hierbij kan de verzekeraar de aspirant-verzekerde weigeren als het te verzekeren risico te groot is. In de praktijk blijkt het weigeren van mensen die veel fysio nodig hebben vaak te gebeuren.
  • Bij 5 van de 9 aanvullende verzekeringen met een onbeperkte fysiovergoeding ligt de premie hoger dan 1.000 euro op jaarbasis.

Beperkte keuze

Het feit dat er voor zoveel zorgverzekeringen met onbeperkte fysiotherapie geen directe acceptatie bestaat, is geen goed nieuws voor mensen met pijn aan de spieren- en/of gewrichten. Voor hen rest nu nog de keuze uit 4 aanvullende pakketten waarbij de premie behoorlijk hoog ligt.

De verzekerde zal zich daarom ook moeten oriënteren op verzekeringspakketten met een lagere vergoeding voor fysiotherapie, bijvoorbeeld met een dekking voor 36 of 40 behandelingen per jaar, ook al is dat voor sommigen niet genoeg.

Basispakket

Onbeperkte fysiotherapie wordt bij een groot aantal chronische aandoeningen ook vanuit het basispakket vergoed. Dit kan men controleren door te kijken of de aandoening staat genoteerd op de lijst chronische fysiotherapie, vroeger ook wel bekend als de lijst Borst. Enkele aandoeningen die op deze lijst staan, zijn:

  • Ruggenmergaandoening
  • Multipele sclerose (MS)
  • Osteoporose
  • Whiplash (tijdelijke onbeperkte vergoeding)
  • Lymfoedeem

Een onbeperkte vergoeding van fysiotherapie geldt in principe ook voor de meeste spierziekten. Ook na een amputatie heeft men vaak recht op een tijdelijke, onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie.

Bron: Zorgwijzer.nl

Voor fysiotherapeuten wordt het wellicht nog belangrijker een incassobureau in te schakelen voor het innen van achterstallige nota’s, aangezien het aantal te versturen particuliere nota’s zal toenemen. Vraag hier onze informatie aan, zodat wij u kunnen helpen met het innen van de onbetaalde nota’s.

onbeperkt fysiotherapie