Klanten CZ dupe van geldconflict

Er zijn problemen tussen zorgverzekeraar CZ en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Een conflict over vergoedingen zorgt ervoor dat 75.000 klanten van CZ in 2017 niet terecht kunnen bij het ziekenhuis. Volgens het Algemeen Dagblad gaat het geldconflict over een bedrag van € 1 mln.

De krant meldt dat het ziekenhuis onlangs met andere zorgverzekeraars eenjarige contracten heeft afgesloten. Hierbij zijn tussen zorgverzekeraars en het ziekenhuis afspraken gemaakt over de hoeveelheid en soorten zorg in 2017, in ruil voor een bedrag. Deze afspraken zijn volgens het AD niets nieuws, maar volgens financieel directeur Han van Wijk bleek dat er elk jaar meer zorg moest worden geleverd dan door verzekeraars werd vergoed. “Oorzaken: toenemende vraag door de vergrijzing en specialisaties zoals het borstkankercentrum.”

Rigide contracten

Voor de verschillen in kosten draaide het ziekenhuis volgens Van Wijk zelf op. “De contracten zijn heel rigide. En dus moesten we twee achtereenvolgende jaren € 12 tot € 16 mln euro zelf bijleggen. Bij een kwart daarvan ging het om cliënten van CZ.” Het Dordtse ziekenhuis ontvangt in totaal € 320 mln van de zorgverzekeraars voor te leveren zorg. “Die tekorten hoest je op door zuiniger te zijn en mensen harder te laten werken en we hadden wat meevallers, maar je houdt het geen jaren vol. Die meevallers houden een keer op en er zit een grens aan het verzetten van meer werk.”

Hogere vergoedingen

Bij de nieuwe onderhandelingen met zorgverzekeraars verlangde het ziekenhuis hogere vergoedingen. Van Wijk: “Alle maatschappijen zijn daar in meegegaan. Ze erkenden dat we structureel meer werk verzetten. Alleen CZ niet. Dat nemen we ze kwalijk. Met alle partijen zijn we van de zomer al in gesprek gegaan, maar CZ heeft er te weinig tijd in gestopt.”

Het conflict draait volgens het ziekenhuis om € 1 mln. Het Albert Schweitzer ziekenhuis houdt de poot stijf. “Instemmen met een lager bod kunnen we niet maken ten opzichte van andere zorgverzekeraars die wel meebewegen.”

Ander ziekenhuis zoeken

De principekwestie lijkt nu tot gevolg te hebben dat klanten van CZ in de regio Dordrecht in 2017 niet meer in het Albert Schweitzer ziekenhuis terecht kunnen. Tenzij ze zelf 30% van de kosten ophoesten, concludeert het AD. “Maar dat kan niemand”, zegt Van Wijk. “Al willen we het natuurlijk niet zo ver laten komen.”

CZ heeft aan het AD laten weten “nog in onderhandeling te zijn met het ziekenhuis.”

Bron: AMweb.nl / AD.   Klik HIER voor het gehele rapport.

geldconflict