Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht, wij zijn er klaar voor!

Op 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG van kracht. Op dat moment moeten wij en u voldoen aan de nieuwe privacyregels.

Privacy in de zorg is een veelbesproken onderwerp. Dat vinden wij meer dan logisch, want in onze dagelijkse werkzaamheden beschouwen wij de bescherming van persoonsgegevens als basisvoorwaarde. Om volledig te voldoen aan de AVG, hoeven wij dan ook alleen nog maar de puntjes op de i te zetten. Om te benadrukken dat wij de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zijn wij bezig het ISO27001 informatiebeveiligingscertificaat te behalen.

Bijzondere persoonsgegevens.

Om de privacy van uw debiteuren zoveel mogelijk te waarborgen, willen we vanaf heden stoppen met het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummers en medische informatie. Veel klanten dragen vorderingen aan ons over middels ons standaard Excel bestand https://medicas.net/excelbestand/ In dit bestand kunt u geen bijzondere persoonsgegevens invoeren, dus kunt u dit bestand gewoon blijven gebruiken.

Indien u vorderingen aan ons overdraagt / gaat overdragen middels het opsturen van kopienota’s met daarop BSN nummers en/of medische informatie, dan verzoeken wij u voortaan ofwel gebruik te maken van het Excelbestand (of een eigen bestand) ofwel een kopie van bijvoorbeeld de laatste herinnering of 14 dagen brief op te sturen. In het eigen bestand, herinnering of 14 dagen brief dienen dan uiteraard ook geen BSN nummers of medische informatie te staan. Factuur- en NAW gegevens, telefoonnummers, klantnummers, e-mailadressen en geboortedata zijn geen probleem.

Door deze maatregelen vindt er zo weinig mogelijk verwerking plaats van bijzondere persoonsgegevens, wat zowel voor u, voor debiteuren als voor ons vanuit de AVG gezien beter is.

Verwerkersovereenkomst.

Een ander onderdeel van de AVG is de verwerkersovereenkomst (vwo). Indien u nog geen vwo heeft, dan kunt u gebruik maken van de standaard vwo die wij voor onze klanten hebben laten opstellen. Indien u klant bent / wordt kunt deze per e-mail bij ons opvragen.

Indien u niet zeker bent dat uw praktijk klaar is voor de AVG, neem dan contact op met een deskundige. De datum van invoering is dichtbij. Veel praktische informatie over de AVG vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Incasso nodig?

Ook na 25 mei 2018 kunt u uw vorderingen dus met een gerust gevoel aan ons (blijven) overdragen, privacy staat bij Medicas altijd bovenaan. Heeft u een debiteur die niet wil betalen? Dien uw openstaande vordering direct bij ons in! Indien u klant wilt worden, dien dan uw vordering in, vraag onze informatiebrochure aan of neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

AVG