Klachten over incassodiensten.

Medicas staat ervoor dat klanten tevreden zijn over ons. Wij willen onze dienstverlening aan u blijven verbeteren. Dit doen we onder andere door klachten serieus te nemen en met zorg af te handelen.

Indien u ontevreden bent over de behandeling van uw dossier, is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met de medewerker die uw dossier behandelt. Mocht het de medewerker in kwestie niet lukken uw bezwaren weg te nemen, dan kunt u zich wenden tot de directie van Medicas.

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig.

– uw naam en contactgegevens;

– referentienummer;

– omschrijving van uw klacht, al dan niet inclusief bijlagen.

Nadat wij uw klacht ontvangen, krijgt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen drie weken ontvangt u een eerlijk en compleet antwoord op uw klacht, waarbij we aangeven of uw klacht is toegewezen of afgewezen en waarom. Lukt het ons niet om binnen de gestelde drie weken een antwoord te geven, dan stellen wij u hiervan uiteraard op de hoogte.

Indien u er niet met uw dossierbehandelaar uit komt, dan kunt u de klacht via post of e-mail aan ons kenbaar maken o.v.v. ons referentienummer. U kunt uw klacht richten aan:

Medicas B.V.

T.a.v. directie / klachten

Postbus 6537

4802 HM  Breda

info@medicas.net

Als wij naar aanleiding van uw klacht onze diensten kunnen aanpassen dan zullen wij dat doen en u daarover informeren.