Incasso of Factoring

Van zorgverleners krijgen wij regelmatig de vraag wat nu eigenlijk het verschil is tussen een incassobureau of factoringmaatschappij? Wat zijn nu de voor- en nadelen van een incassobureau ten opzichte van een factoringmaatschappij?

Ten onrechte wordt er vaak vanuit gegaan dat incasso en factoring min of meer hetzelfde zijn. Dit is echter niet het geval. Een incassobureau wordt ingeschakeld nadat er na het versturen van alleen de nota, of na het versturen van nota en herinneringen, geen betaling is ontvangen van debiteur. Het incassobureau zal vervolgens de herinneringen versturen, of het incassotraject opstarten indien de herinneringen reeds verzonden zijn. Bij factoring worden niet alleen de herinneringen, maar ook de nota verzonden door het factoringbedrijf, mogelijk gevolgd door het incassotraject (afhankelijk van het soort factoring).

Het verschil tussen Incasso en Factoring

Het grote verschil zit ‘m in het kostenplaatje. Afhankelijk van het soort factoring, berekenen factoringmaatschappijen buiten rente een factorfee. Dit kan bijvoorbeeld een percentage van de omzet zijn of een fixed fee. Groot voordeel van factoring is dat u snel kunt beschikken over liquide middelen, omdat de factor een percentage van de nota’s zal voorfinancieren. Uw debiteurenrisico zal afnemen. Dit is ook direct het grote nadeel van factoring. U betaalt immers ook voor goed betalende klanten. Dit maakt factoring een stuk duurder ten opzichte van het inschakelen van een incassobureau, aangezien incassobureaus geen kosten rekenen voor uw goed betalende klanten.

Bij factoring wordt er vaak van uit gegaan dat u zelf veel minder werkzaamheden hoeft te verrichten dan bij een incassobureau. In praktijk hoeft dit niet veel te verschillen. Bij een incassobureau kunt u immers ook het gehele herinneringstraject overdragen. Bij factoring hoeft u zelf geen nota’s te versturen, maar de gegevens voor het opstellen en declareren van de nota’s dienen wel aangeleverd te worden. Bij factoring dient u periodiek financiële gegevens op te stellen en overleggen, zoals jaar- of kwartaalcijfers, omzetcijfers etc.

Bekijk onze Bedrijfsfilm

Kijk HIER voor referenties en testimonials van onze klanten!

Een factor kan klanten afschrikken

Tenslotte worden uw klanten bij incasso minder snel met een andere partij geconfronteerd dan bij factoring. Vooral goed betalende klanten voelen zich soms aangevallen indien de nota’s door een factor verzonden worden. Het gebruik van een factor kan klanten afschrikken, omdat men denkt dat een factor minder soepel zal omgaan met de betalingen of dat u gebruik maakt van een factor omdat er sprake is van bijvoorbeeld een cashflow probleem. Tevens kunt u bij full factoring geen invloed uitoefenen op het incassotraject. De factor zal immers bepalen welke klanten gedagvaard worden.

Enkele voordelen:

aanzienlijk lagere kosten;

klanten worden eerst door u zelf benaderd;

u bent geen vergoeding verschuldigd voor goed betalende klanten;

u kunt zelf bepalen welke debiteuren uit handen gegeven worden;

u kunt zelf bepalen tegen welke debiteuren een gerechtelijke procedure wordt opgestart.

Meer informatie

Indien u meer informatie of een afspraak wenst, kunt u ons bereiken op 076-5205292. U kunt hier ook onze vrijblijvende informatiebrochure aanvragen.

Referenties

Een selectie uit de bedrijven voor wie we werken: