Gerechtelijke procedure

Van dagvaarding tot deurwaarder
Mocht de debiteur ondanks diverse sommaties van Medicas niet vrijwillig overgaan tot betalen, dan kunnen wij een gerechtelijke procedure opstarten en begeleiden. Uiteraard wordt deze procedure alleen in gang gezet met schriftelijke goedkeuring uwerzijds. Er wordt vooraf door Medicas een kostenprognose opgesteld. Genoemde kosten worden uiteraard in rekening gebracht bij uw debiteur. Indien alles verhaald kan worden op de debiteur, wat meestal het geval is, behoeft u deze dus niet te betalen. Tevens voorzien wij u, op basis van onze jarenlange ervaring met dit soort procedure, van vrijblijvend en kosteloos juridisch advies. Het gehele gerechtelijke traject wordt begeleidt door onze afdeling juridische zaken. Vanaf het opstellen van de dagvaarding tot aan het contact met de deurwaarder. Verdere afspraken over de invordering worden in overleg met u gemaakt.

Meer informatie
Indien u meer informatie of een afspraak wenst, kunt u ons bereiken op 076-5205292. U kunt ook onze vrijblijvende informatiebrochure aanvragen.

Referenties

Een selectie uit de bedrijven voor wie we werken:

MEDICAS AMSTERDAM

 020-2159466

 info@medicas.net

 Hullenbergweg 278
1101 BV Amsterdam

MEDICAS BREDA

 076-5205292

 info@medicas.net

Postbus 6537
4802 HM Breda

ONZE VOORDELEN

No cure No Pay

Klantvriendelijk

Geen dossierkosten

Geen provisie over hoofdsom

Betrouwbaar

GEEN ZORGVERLENER?

Bent u geen zorgverlener, maar wilt u toch gebruik maken van onze diensten? Kijk dan een op de site van OmniCas, ons no cure no pay incassobureau voor het MKB.