Debiteurenbeheer

Om de debiteurenstand beheersbaar te houden, moet een debiteurenadministratie consequent beheerd worden. Helaas blijft het vaak niet bij het versturen van één enkele betalingsherinnering. Punctueel nota’s versturen en nabellen is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Beslommeringen die ten koste gaan van de feitelijke werkzaamheden in de praktijk waarmee u geld verdient.

Door middel van de Medicas Totaalmodule, kunt u ook het versturen van uw betalingsherinnering aan ons uitbesteden. Onder uiterst gunstige condities kunt u in een eerder stadium uw debiteurenadministratie aan ons overdragen. U hoeft alleen de originele facturen aan uw klanten te versturen, waarin u een betalingstermijn stelt. Mocht tijdige betaling van de originele facturen uitblijven, dan zullen wij het debiteurenbeheer van u overnemen.

Nadat de vordering aan ons is overgedragen, zullen wij eerst de ’14 dagen betalingsherinnering’ aan uw debiteur versturen, gevolgd door een tweede betalingsherinnering waarin we slechts 50% van de wettelijk toegestane incassokosten berekenen. Bij het uitblijven van de betaling, zullen we automatisch de incassoprocedure opstarten.