Medicas verstuurt gratis uw laatste aanmaningen

U kunt MediCas inschakelen voor het versturen van uw laatste aanmaning. Hiervoor rekenen we noch aan u, noch aan uw klanten kosten. Uw klant heeft dan nog 7 (zakelijke klant) of 14 (particuliere klant) dagen om tot betaling over te gaan. In dit schrijven wordt uw klant er tevens op gewezen dat bij uitblijven van tijdige betaling, Medicas een incassoprocedure zal opstarten.

Groot voordeel is dat uw nota’s sneller voldaan zullen worden en dat er noch voor u, noch voor uw klant kosten aan verbonden zijn. Tevens ontvangt u de betaling van de laatste aanmaning op uw eigen rekening.

Indien debiteur tijdig tot betaling overgaat, sluiten wij kosteloos het dossier. Uw klantrelatie zal dan geen schade oplopen. Mocht uw debiteur niet overgaan tot tijdige betaling, dan zullen wij de incassoprocedure opstarten na respectievelijk 10 (zakelijke klant) of 20 (particuliere klant) dagen. Het is dus wel zaak dat u een ontvangen betaling direct aan ons doorgeeft!

Om Medicas een gratis laatste aanmaning te laten versturen, kunt u via onderstaande link direct uw eerste nota bij ons indienen. U hoeft hiervoor alleen een klantaccount aan te maken, waarbij u kiest welke incassoprocedure u wenst te volgen indien debiteur niet tijdig de laatste aanmaning voldoet.

Dien hier uw eerste nota in