Aanmaningstraject

Indien uw patiënten niet tot betaling overgaan, is het verstandig Medicas incassobureau voor medici in te schakelen. Door de oplopende debiteurenstand, verslechtert immers de cashflowpositie en liquiditeit van uw praktijk. Wacht hier niet te lang mee, want hoe sneller een vordering wordt overgedragen, hoe hoger het succespercentage. Medicas incassobureau heeft ruime ervaring met de incasso van moeilijk inbare vorderingen in de (para)medische branche, en doet dit op effectieve en discrete wijze.

Wij verzorgen de incassoprocedure voor u op basis van no cure no pay. Indien u gebruik gaat maken van onze directe incassoprocedure, verstuurt u dus zelf de herinnering(en). Een voorbeeld aanmaning vindt u terug onder aan deze pagina. Het is van belang dat dit voortraject op een correcte wijze ingevuld wordt. Het komt namelijk regelmatig voor dat debiteuren als bezwaar hanteren dat ze niet op correcte wijze geïnformeerd zijn betreffende het overdragen van de vordering aan een incassobureau.

Wet Incassokosten

Tevens is op 1 juli 2012 de wet incassokosten (WIK) in werking getreden, waarbij de incassokosten wettelijk geregeld worden. De nieuwe WIK is van toepassing op al uw geldvorderingen op met name consumenten die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn. De consument is een natuurlijk persoon, die niet handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep.

Voor consumenten geldt de nieuw WIK als dwingend recht. De incassokosten zijn verschuldigd en kunnen worden vastgesteld conform de wettelijke staffel. Hogere kosten of andere kosten dan de incassokosten zijn niet toegestaan. Verlaging van de kosten is wel toegestaan. Voor bedrijven onderling geldt de regeling als regelend recht. U mag dus afwijken van de nieuwe incassokostenregeling, echter alleen wanneer u dit onderling bent overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst (bijvoorbeeld in uw Algemene Voorwaarden, contract of betalingsvoorwaarden).

De nieuwe regeling zorgt in de praktijk voor de nodige veranderingen, ook voor uw interne aanmaningstraject. Indien een debiteur in verzuim is geraakt, mag u volgens de WIK zelf incassokosten rekenen. Als de debiteur een consument is, bent u echter wel verplicht deze minimaal één kosteloze aanmaning te sturen, de 14 dagen brief (zie voorbeeld aanmaning onder aan deze pagina). Zonder deze 14 dagen brief, mag u GEEN incassokosten aan uw debiteur doorberekenen. U kunt bijvoorbeeld geen administratiekosten meer rekenen in een eerste aanmaning. Het is van groot belang dat deze brief voldoet aan de nieuwe wettelijke richtlijnen:

  1. Geef aan dat uw debiteur een termijn van 14 dagen heeft om alsnog kosteloos te betalen.
  2. Vermeld het bedrag aan incassokosten die in rekening gebracht worden bij niet betalen. Dit bedrag komt overeen met de maximale incassovergoeding conform de wetgeving.
  3. Indien u niet btw-plichtig bent, vermeld dan dat u de btw niet kunt verrekenen en dat de incassokosten met het btw-percentage zijn verhoogd.
  4. Dat indien betaling uitblijft, de incassokosten en (contractuele) rente in rekening gebracht zullen worden.
  5. U hoeft niet de maximale incassovergoeding in rekening te brengen bij een tweede herinnering. U dient in de 14 dagen brief echter wel altijd de maximale incassokosten te vermelden.
  6. Als u meerdere openstaande facturen of termijnbedragen open hebt staan op één debiteur, dan dient u alle openstaande bedragen bij elkaar op te tellen en over dit bedrag de incassokosten uit te rekenen.
  7. Nogmaals: de 14 dagen brief is niet noodzakelijk voor bedrijven, wel voor consumenten.

Incassokosten berekenen

Overzicht incassokosten volgens de WIK. Deze worden effectief per 1 juli 2012 voor vorderingen op consumenten die na deze datum in verzuim geraakt zijn. Voor zakelijke vorderingen blijven de Algemene Voorwaarden, betalingsvoorwaarden, contract etc. leidend.

HoofdsomIncassokostenOpmerking
Over de eerste € 2.50015%Met een minimum van € 40
Over de volgende € 2.50010%
Over de volgende € 5.0005%
Over de volgende € 190.0001%
Boven de € 200.0000,5%Met een maximum van € 6.775

U kunt de incassokosten ook eenvoudig uitrekenen via de Medicas Incassokosten calculator:

Medicas Incassokosten calculator

Opties

Wat betekent de invoering van de wet incassokosten nu concreet voor u? U heeft 2 opties:

OPTIE 1:

U blijft bij uw huidige werkwijze. U kunt dan wel of niet zelf incassokosten aan uw debiteuren rekenen. Doet u dit niet, dan dient u voordat u de vordering ter incasso aan ons overdraagt wel de 14 dagen herinneringsbrief te versturen. Wilt u wel zelf incassokosten rekenen, dan dient u eerst de 14 dagen briefherinneringsbrief te versturen, alvorens u de kosten aan uw debiteuren kunt belasten. In beide gevallen dient u bij het overdragen van de vordering aan Medicas een kopie van de 14 dagen brief mee te sturen.

Een concept van de 14 dagen brief welke u mag gebruiken, zowel voor btw- als voor niet btw-plichtige ondernemers, is bijgesloten.

14 Dagen Brief

<< Klik hier voor de 14 dagen herinneringsbrief voor btw-plichtige ondernemers>>

<< Klik hier voor de 14 dagen herinneringsbrief voor niet btw-plichtige ondernemers>>

OPTIE 2:

U kiest voor meer zekerheid en gemak door uw zaken sneller uit handen te geven aan Medicas. Dit kan reeds nadat de betalingstermijn van de nota verstreken is. Wij versturen dan de 14 dagen brief voor u, zodat u hier geen omkijken meer naar heeft.

Aangezien u de nota veel sneller aan ons kunt overdragen, bespaart dit u veel werk en geld. Tevens zal de 14 dagen brief op ons briefpapier meer indruk maken, wat zonder meer de kans vergroot op een snellere betaling. Gelet op het aanhoudend hoge aantal mensen dat niet tijdig tot betaling over gaat in combinatie met de stijgende kosten van een gerechtelijke procedure, is het van steeds groter belang om in het minnelijke incassotraject snel te incasseren.

Ook indien u nog geen klant bent bij Medicas, kunt u de voorbeeld aanmaning gebruiken en staan wij u graag bij mocht een debiteur na de herinnering alsnog niet tot betaling overgaan. Indien u meer informatie of een afspraak wenst, kunt u ons bereiken op nummer 076-5205292. U kunt hier ook onze vrijblijvende informatiebrochure aanvragen: Aanvraag informatie